Българо-естонски бизнес форум

Външните министри на България и Естония участваха в откриването на Българо-естонски бизнес форум на 18 ноември 2008 год. Форумът бе организиран от Българската търговско-промишлена палата и Естонската търговско-промишлена палата.

На откриването г-н Божидар Божинов, председател на БТПП сподели, че в момент на криза, малките страни обикновено се справят по-добре и по-леко преживяват сътресенията, в сравнение с големите. България и Естония, като едни от малките по големина икономики от северната и южната част на Европа, също се борят с предизвикателствата на настоящето.

Зам.министър-председателят и министър на външните работи на България Ивайло Калфин определи България и Естония като малки икономики с общи черти. Двете страни са отворени към ЕС, като 40% от търговията на Естония е насочена към Общността, а при България делът е 60%. И двете икономики имат впечатляващ растеж през последните няколко години, който позволява дори натрупване на резерви. Тези резерви могат да бъдат използвани за по-лесно преодоляване на кризата. Министър Калфин очерта и разликите в бизнеса в двете страни. На първо място това са различните географски региони, които обуславят специфичните връзки и отношения със съседните страни. Според него в няколко области има потенциал за двустранно сътрудничество: енергийна ефективност, електронно правителство и услуги, недвижимите имоти, туризма. През октомври 2008 год. между двете страни е подписано споразумение за избягване на двойното данъчно облагане и в началото на 2009 год. се очаква то да влезе в сила и допълнително да облекчи двустранния бизнес.

Министърът на външните работи на Естония, г-н Урмас Пает заяви че провеждащият се бизнес форум е един вид инвестиция за бъдещето на двустранните икономически отношения. Според него в България работят 128 естонски фирми, а българските в Естония са само 7 и тези цифри имат нужда от балансиране. Той също се съгласи, че сътрудничеството в недвижимите имоти и туризма трябва да продължи. В тази връзка през лятото на 2008 год. е поддържана директна самолетна линия Талин – Варна.

Българските инвестиции в Естония и естонските в България са изравнени по обем и възлизат на около 40 млн.евро.

Двамата министри достигнаха до заключението, че стимулирането на бизнеса е пътят през кризата и заявиха, че правителствата на Естония и България ще подкрепят всички съвместни проекти в тази област.

По време на форума бяха направени презентации на икономиката на България и Естония и се проведоха множество двустранни срещи. Общите интереси се обединиха в областите: строителство и строителни материали, транспорт, недвижимо имущество, хранително-вкусова промишленост, мобилни и интернет комуникации. .

 

 

Back   HOME

18 ноември 2008 г.