Българският бизнес в Узбекистан


Българската търговско-промишлена палата организира бизнес делегация, придружаваща президента на Република България Георги Първанов, по време на официалното му посещение в Узбекистан в периода 5 – 8 ноември 2008 г.

По време на посещението се проведе бизнес форум в Ташкент с фирми от Узбекистан. Партньорите на БТПП – ТПП на Узбекистан, Узинфоинвест и Узинкомцентър съдействаха за провеждането на срещи между бизнесмените от двете страни. БТПП подписа и споразумения за сътрудничество и съвместна работа с тези организации.

Президентът Първанов участва в откриването на българо-узбекския бизнес форум. Той заяви, че институциите в България и Узбекистан стоят зад амбицията да се възродят и развият икономическите контакти между двете страни. Той посочи, че България предоставя най-добрите възможности за инвестиции в целия Европейски съюз, най-добрите данъчни закони, трайна политическа стабилност, много добри контакти със страните от региона на България, авторитет и присъствие в целия ЕС и в други близки региони.

Според президента Първанов обещаващи са съвместните дейности в областите фармацевтична промишленост, строителство, туризъм, информационни технологии както и селско стопанство.

 

 

Back   HOME

10 ноември 2008 г.