Наръчник за преминаване на границите

На 31 октомври в БТПП пред журналисти бе представен а третата част на Наръчника за преминаване на границите - Balkan Borders Crossing Guide . Той се издава с финансовата подкрепа на Партньорски проект DIHK – ABC и с експертната помощ на БТПП.

Трета част на наръчника проследява новите моменти в ситуацията на Балканите след присъединяването на България и Румъния към ЕС. Разгледани са правата и рестрикциите на хората по отношение на престоя, преминаването, работата или обучението им в следните страни: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Хърватска, Кипър, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Турция, в съответствие с политиката на ЕС за свободно движение на хора.

Наръчникът е полезен за всяка фирма, работеща на Балканите, тъй като съдържа практическа информация за преминаване на балканските границите /членство в Шенген; изисквания за виза, видове и категории визи; формуляри; такси, продължителност на престоя, допълнителни наредби, друга полезна информация.

И трите части на наръчника са на английски език, за да са полезни на фирми и хора от всички балкански страни, а също и от Европа.

.

 

Back   HOME

31 октомври 2008 г.