Словения – партньор за бизнес и туризъм

На 28 октомври 2008 год. БТПП бе домакин на бизнес форум, организиран съвместно с Търговската палата на Словения. Бизнес форумът започна с презентации на икономиката и инвестиционните възможности, които предоставя Словения на чуждестранни партньори. Словения бе представена като разумно управлявана икономика , 70% от износа на която е насочен към ЕС, а 16% - към страните от Югоизточна Европа и по-специално към бившите югославски републики. Чуждестранните инвестиции в страната възлизат на 10 млрд. евро. Словенските инвестиции в други страни са 5 млрд.евро и са насочени към бившите югославски републики, Русия, Полша, Германия.

В Словения оперират 55 000 фирми, 98 % от които са МСП.

Г-н Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП, който модерираше форума отбеляза, че за 2007 год. стокообменът между България и Словения е удвоен спрямо 2006 год. и възлиза на 180 млн. евро.

Увеличението на вноса в България през последните години се дължи преди всичко на увеличения внос на стоки като перални и сушилни, хладилници и друга бяла техника, медикаменти, пневматични гуми и каучук, хартии и картон.

Износът на български стоки за Словения е съставен в по-голямата си част от стоки от тежката индустрия с ниска принадена стойност.

Бе достигнато до заключението, че съществуват възможности за разширяване на търговското сътрудничество в областите: енергетика, туризъм, строителство, автомобилна индустрия, медицински съоръжения, селско стопанство, хранителна промишленост, текстилна и обувна промишленост.

В БТПП на 28 октомври бе проведена и пресконференция на Словенския туристически борд, на която бе обявена новата авиолиния на словенския национален превозвач Adria airways между Любляна и София. Линята ще стартира работа от 1 април 2009 год. Директният полет ще свързва двете столици 4 пъти в седмицата – понеделник, сряда, петък и неделя. Новата авиолиния ще подпомогне контактите между България и Словения както в областта на икономиката и бизнеса, така и в сферата на туризма.

В пресконференцията взеха участие представители на българските медии и 15 туроператори и туристически агенции от България.

.

 

Back   HOME

28 октомври 2008 г.