Китайска търговска делегация посети БТТП.

На 22 октомври 2008г. в сградата на БТПП се проведе среща на г-н Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП с бизнес делегация от Китай. Десетте фирми от областта Хангджоу се занимават със строителство, производство на облекла, лен, мастило, търговия и др.

Специален интерес за китайските бизнесмени представляват придобиването и обработването на земя, строителството, градското планиране и бизнес в България. Китайските фирми проявяват и сериозен интерес към българските вина и минерална вода.

На срещата бяха обсъдени възможностите за китайски инвестиции в България, както и бизнес климата за чуждестранните инвеститори. Г-н Симеонов увери членовете на китайската делегация, че средата за бизнес в България е благоприятна и ги насърчи за бъдещо двустранно сътрудничество.

 

Back   HOME

23 октомври 2008 г.