Конференция
"Европейския бизнес в една глобална икономика – конкуренция или сътрудничество"

Сутринта на 14 октомври българската бизнес делегация, пребиваваща в Брюксел за създаването на Европейски парламент на предприятията, участва в конференция, организирана от Европалати – „Европейския бизнес в една глобална икономика – конкуренция или сътрудничество”. Бяха обсъдени гледните точки на търговски палати и асоциации от цял свят.

Въпроси като: да се страхуваме ли от Китай или да бъдем негов търговски „приятел” получиха отговори от търговските палати от съответния регион. Отговорът от председателя на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия гласеше, че Европа е търговски партньор № 1 за Китай и Китай е пръв сред търговските партньори на Европа и единствената алтернатива за тях е сътрудничеството. Към момента китайското правителство насърчава фирмите си да внасят и купуват повече от чужбина, с което да се коригира поне малко отрицателния баланс в търговията в ущърб на Европа. Освен това правителството на Китай работи по посока на решаване на проблемите за защита на интелектуалната собственост.

Стратегията на Иран спрямо страните от Европейския съюз е „печеля - печелиш”, за това председателят на Федерацията на иранските ТПП сподели, че Иран е готов да даде достъп до енергийни ресурси за ЕС.

Някои от страните в Латинска Америка /Чили, Мексико/ вече се ползват с преференциите на свободната търговия с ЕС и се стремят да постигнат изграждането на зона за свободна търговия на целия континент между всички страни за да имат обща изгода от споразумението за улесняване на търговията с Европа. Забелязва се стабилност в Латинска Америка, БВП на глава от населението през последните няколко години възлиза на 4 000 долара. Общият дълг през 2007 год. е 27% от БВП.

Председателят на Асоциацията на средиземноморските търговски палати сподели, че сътрудничеството между страните, които имат излаз на Средиземно море е много успешно и още повече се засилва в рамките на Оперативна програма Средиземноморие, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Не бе пропусната и гледната точка на представителя на ТПП на Руската федерация, според който Русия е доказано най-надеждният доставчик на енергия. Русия се опитва да диверсифицира пазарите, с които работи, а Европа да диверсифицира доставчиците си на енергия. Русия също така се стреми към намиране на заместители на газта и петрола с цел запазване на природата. Руски учени са изобретили вещество бутанол, от дървесни отпадъци, което в момента се изследва за приложимост в енергетиката.

Представителят на ТПП на САЩ изказа мнение, че Съединените Американски Щати ще преодолеят кризата, в която са попаднали още от 2007 год. само ако продължат глобалния си подход, тъй като затварянето на икономиката на страната само ще доведе до по-сериозни проблеми. За това страната се надява да поддържа трансатлантическото икономическо сътрудничество.

В края на конференцията лектори и участници се обединиха около становището, че икономическите отношения в света трябва да са конкурентни на микро ниво и приятелски/в сътрудничество на макро ниво.

.

 

Back   HOME

16 октомври 2008 г.