Как да правим бизнес с ООН

На 10.10.2008 г. (петък) в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе семинар за запознаване на бизнеса с процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставка на стоки и услуги за нуждите на ООН, организиран съвместно с Министерството на външните работи и Секретариатът на ООН.

Презентации „Как да правим бизнес с ООН” и „ Процедура и регистрация на фирми за възлагане на обществени поръчки за доставка на стоки и услуги към ООН" бяха представени от г-н Фелипе Менхивар, началник на отдел "Обществени поръчки" към офиса на ООН във Виена и г-н Едуард Мек, представител на отдел "Обществени поръчки" на Департамента за управление на Секретариата на ООН в Ню Йорк.

Може да откриете презентациите в приложените по-горе файлове.

 

.

 

Back   HOME

15 октомври 2008 г.