Разширяване спектъра на инвестиции между България и Кипър

На 7 октомври 2008 год. по повод посещението на президента на Кипър Димитрис Христофиас в България БТПП, заедно с Кипърската търговско-промишлена палата и бизнес асоциацията Кипър – България организираха форум „Кипър – международен център за бизнес”.

Форумът бе открит в присъствието на президентите на Кипър и България. Председателят на БТПП – Божидар Божинов подчерта, че отношенията между двете палати, а и между двете държави са много добри. С лед 1 януари 2007 г. т ърговията и икономическите връзки между двете страни са улеснени в рамките на свободното движение на стоки, хора, капитали в Европейския съюз. Освен това Кипър е един от водещите инвестиционни партньори на България. За периода 1996 – 2007 г. Кипър заема 8-мо място по вложени инвестиции у нас. Техният размер възлиза на 1 168,4 млн.евро. За посочения период по вложения изпреварва страни като Унгария, Швейцария, Чехия, Ирландия, Франция и Испания.

Президентите на България и Кипър прероръчаха на бизнеса от двете страни да разширят спектъра на съвместните дейности и инвестиции. За момента най-много инвестиции са привлечени в недвижимите имоти, наемодателната дейност и бизнес-услугите, финансовото посредничество, строителството, търговията.

Президентът на България Георги Първанов посочи предпоставките за повишаване на интереса на бизнеса от Кипър към България - географската и геополитическа близост, стабилната роля на страната ни в региона на Югоизточна Европа, добрите отношения, които имаме с всичките си съседи, вътрешнополитическата ни стабилност. Той изтъкна, че България има законодателство, което стимулира чуждите инвеститори и което е едно от най-добрите в Европа, както и че имаме добре подготвени кадри. Президентът посочи, че е важно да се работи за създаване на смесени предприятия в редица сектори, включително и в енергийния сектор. Според Георги Първанов присъствието на президентите на двете страни на форума показва, че държавата, без да се намесва пряко в делата на бизнеса, стои зад усилията да се създават по-добри условия за бизнес, да се стимулира общуването и да има конкретни резултати - това по думите му е особено важно в условията на очертаващата се международна криза.

Президентът на Кипър Димитриос Христофиас заяви, че правителството на страната му напълно подкрепя укрепването на бизнес-отношенията между Кипър и България и сътрудничеството между кипърските и българските дружества. Кипър като член на ЕС предлага ползотворни възможности за български фирми за създаване на бизнес на острова, което подпомага достъпа до средиземноморските пазари, отбеляза президентът Христофиас. Той посочи, че Кипър има динамична икономика с висок растеж. Въпреки неблагоприятния международен икономически климат, икономическият растеж на Кипър се очаква да запази високи равнища през 2008-ма и през следващите години. Стокообменът между двете страни за 2007 г. е 102,55 милиона евро, което е намаление с 2 процента или с 2,05 млн. евро спрямо 2006 г. В общия ни стокообмен за този период Кипър е на 37-мо място.

Форумът продължи с представяне на възможностите, които предоставя Кипър за развитие на туризъм. В момента Кипър се стреми да привлече туристи, не само от Великобритания, а и от други страни, включително България. За 2007 г. Кипър е на 28-мо място по брой на туристи у нас - 23 380 души,- което е увеличение с 49,6 на сто спрямо 2006-а . През миналата година Кипър е посетен от 27 150 български туристи, или с 41,8 на сто повече спрямо предходната година.

Тъй като страната развива почти всички видове туризъм – морски, културен, спа, голф, спортен, круизен, агро, конгресен и др. тя се нуждае от обучен персонал за работа в туристическата свера. Наемането на български работници в тази област предстои да се обсъжда на ниво Министерство на труда.

В Кипър също се произвежда маслодайна роза и продукти от нея . В тази връзка се дискутира побратимяването на град Тродос и град от Розовата долина в България.

Бяха направени презентации за това, как да създадем фирма в Кипър и как да закупим собственост там.

.

 

Back   HOME

8 октомври 2008 г.