На 06 октомври 2008г. в сградата на БТПП се проведе Българо-ирански бизнес форум

На 06 октомври 2008г. в сградата на БТПП се проведе Българо-ирански бизнес форум, по повод посещението на иранска търговска делегация от областта Занджан. Форумът беше организиран от БТПП съвместно с Посолството на Ислямска Република Иран в България.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за двустранни инвестиции и бизнес контакти. Беше потвърдено предстоящото сключване на договори между безмитните зони на Пловдив и Занджан, както и подписване на договор за сътрудничество с Търговско-промишлената палата на Казанлък.

На срещата се подчерта, че стокообменът между България и Иран е много малък и за в бъдеще трябва да се развият търговските отношения, инвестициите и бизнес контактите между двете държави.Бяха обсъдени областите на взаимно сътрудничество, както и избягването на двойното данъчно облагане.

За подобряване на търговските отношения между двете държави, Търговско-промишлената и минна палата на Занджан предложи създаването на работни групи за търговско сътрудничество между български и ирански фирми, както и създаването на съюз на търговците между двете държави и смесена Българо-иранска търговско промишлена палата..

Иранските фирми работят в сферата на: Химическата, минно-добивната, хранително-вкусовата и леки промишлености; внос-износ на стоки, резервни части; банково и финансово дело, електричество и строителство.

.

 

Back   HOME

6 октомври 2008 г.