Българо-азербайджански форум

На 30 септември 2008 год. в БТПП се проведе Българо-азербайджански бизнес форум. Форумът бе открит от зам.министър на икономиката и енергетиката Валентин Иванов и от представител на Министерството на икономическото развитие на Република Азербайджан – Самир Валиев. От Азербайджан партньор на БТПП в организацията на форума бе Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите – АZPROMO.

На форума представители на 20 български фирми се срещнаха с азербайджански партньори и бяха проведени бизнес срещи със специфични интереси в областите: строителство, електротехника, електроуреди, трансформатори, бутилиране на минерална вода,  оборудване за хранително-вкусовата промишленост, управление на отпадъци, туризъм.

В хода на дискусията г-н Иванов информира присъстващите, че България предоставя редица митнически преференции, съгласно договореностите на ЕС. Двустранните отношения България – Азербайджан се основават на добра нормативна база /спогодби в туризма, транспорта, избягване на двойно данъчно облагане, насърчаване на инвестициите и др./, но стокообменът е символичен – 11,2 млн.евро през 2007 год.

Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП изрази мнение, че двете страни имат неизползван потенциал и трябва да сътрудничат в областите – енергетика, туризъм, строителство.

Икономическата среда в Азербайджан бе представена от г-н Анар Гулиев, директор в AZPROMO . Специфичните й характеристики са както следва:

  • 8,6 млн. жители, 86,600 кв.км площ,
  • 8,4 млн.евро чуждестранни инвестиции,
  • 8 млрд. евро стокообмен,
  • 16,7% инфлация, безработица малко над 10%.
  • 84% от икономиката е представена от частния сектор. Корпоративният данък е 22%.

Азербайджан е основен партньор по европейския проект Набуко, поради специфичното си географско разположение на Каспийско море и наличието на залежи от природен газ и нефт. Последните се изчисляват на 13 млн.варела.

.

 

Back   HOME

30 септември 2008 г.