„ТОП-100” - 2008 г.
Класациите на Българската търговско-промишлена палата на фирми и холдинги, водещи в икономиката на България

Юбилейното издание на “ТОП- 100” - класацията на водещите фирми и холдинги в България, за 10 поредна година представи председателят на Българската търговско-промишлена палата Божидар Божинов на пресконференция , състояла се в БТПП на 24 септември 2008  г .

Годишното издание за 2008 г. , в коетофирмите са класиранипо официалните им финансови данни за 2007 г. съдържа :

  • Ретроспекция на показателите на фирмите, класирани през тези десет години по изменението на приходите от продажби;
  • Водещите фирми през годините , класирани комплексно – с най- добри показатели по печалбата на 100 лв. собствен капитал, печалбата на 100 лв. нетни приходи от продажби на стоки и услуги и изменението на нетните приходи от продажби на стоки и услуги спрямо предходната година;
  • 100 фирми, класирани по максималното изменение на нетните приходи от продажби на стоки и услуги през 2007 г. спрямо 2006 г.;
  • 100 фирми, класирани по печалбата, постигната на 100 лв. собствен капитал от продажби през 2007 г.;
  • 100 фирми , класирани по печалбата, постигната на 100 лв. приходи от продажби през 2007 г.;

Особеното в класациите на БТПП “ТОП- 100” `2008 г. е, че в тях участват само фирми, приключили 2007 г. с печалба и с приходи от продажби през 2007 г. над 100 хил. лв.

Новост в класациите са две групи фирми , класирани по изменението на приходите от продажби, без предварително условие за минимум приходи от продажби през предходната година. Това са 50 фирми с приходи от продажби от 1 до 3 900 хил. лв. и 50 фирми с приходи от продажби от 3 900 до 19 500 хил. лв.

Предоставяме на Вашето внимание следните възможности да ползвате класациите на БТПП, а именно:

  • Класацията е отворена за всички заинтересовани, които желаят да знаят своето място между фирмите, класирани по изменението на приходите си от продажби 2007/2006 г. или по печалбата на 100 лв. приходи от продажби, даже ако представят в последствие своите годишни отчети за 2007 г. (към класацията)
  • Всички заинтересовани да видят конкретните стойности на изменението на приходите от продажби 2007 и 2006 г. на класираните фирми в ТОП-1 000, могат да получат информация за тях съгласно утвърдената тарифа на БТПП, показана на интернет-страницата на БТПП http://www.bcci.bg/services/otchety/price_ac.htm
  • За фирмите, класирани по класическия начин по величината на приходите от продажби и приключили с печалба, информация може да се получи съгласно утвърдената тарифа на БТПП, показана на интернет-страницата на БТПП http://www.bcci.bg/services/otchety/price_ac.htm

Информация за заинтересованите, както и за заплащането се получава от
г-н Александър Димитров
отдел “ Икономически анализи” на БТПП
тел.: (02) 8117 401
e-mail: ikontr@bcci.bg

 

 

Back   HOME

24 септември 2008 г.