Среща с бъдещия посланик на България в Корея

Бъдещият посланик на България в Корея - Косьо Китипов посети БТПП на 3 септември 2008 год. Той се срещна с Цветан Симеонов, зам.председател на Палатата и заедно обсъдиха областите на сътрудничество между двете страни. Бе достигнато единодушие, че българското кисело мляко е едно от нещата, които олицетворяват България за всеки кореец. Диапазонът на възможностите за сътрудничество обаче не се ограничава само от този продукт.

Бяха очертани следните области от съвместен интерес:

  • резервни части за автомобили,
  • суровини и метали,
  • строителство,
  • телекомуникации и информационни технологии,
  • хранително-вкусова промишленост

 

 

Back   HOME

4 септември 2008 г.