БТПП и PDA Manufacturing ще популяризират сред българските фирми нови техники за икономическа ефективност

На 28 август зам.-председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с представители на компанията PDA Manufacturing BG Ltd . Компанията е специализирана в прилагането на схеми за МСП, които позволяват повишаване на производителността между 40 – 70 % в кратки срокове (3-6 месеца). Целта на компанията е подпомагане на българските предприятия да увеличат производителността си, която в сравнение с европейския производствен опит се намира на ниско ниво, а като следствие и конкурентоспособността на българската икономика е ниска.

Предвижда се пилотно въвеждане на схема за повишаване на производителността в 2 български предприятия, работещи в областите текстил и инженеринг. Първите предприятия, които биха желали да последват примера, могат да започнат с по-малка схема, а след това услугата да се разшири при доказване на ефективността й. Разходите за приложение на схемата се покриват от увеличените приходи на фирмата след реализирана по-висока производителност.

БТПП ще организира представяне на пилотното въвеждане на схемата за повишаване на производителността и ще съдейства за намиране на нужното съфинансиране. PDA ще демонстрира техники, които подобряват производителността, водят до повишаване на заплащането на работната ръка, подобряват ефективността и качеството на продукцията и увеличават нормата на печалба на предприятието. Ще бъдат подбрани подходящи български фирми за включване в следващия етап на проекта.

За контакти: БТПП, Бизнес център, тел.: 02/ 8117 489, E - mail : interdpt @bcci .bg

 

 

Back   HOME

29 август 2008 г.