БТПП награди с диплом г-н Бернд Гантер,
съветник по търговско-икономическите въпроси към посолството на Германия в София

На 18 август 2008 г. Българската търговско-промишлена палата награди с диплом г-н Бернд Гантер, съветник по търговско-икономическите въпроси към посолството на Германия в София, по повод приключването на мандата му. Сътрудничеството между БТПП и Германско посолство е традиционно и е насочено към утвърждаване на отличните икономически връзки между двете страни под формата на организиране на фирмени борси, конференции и обучения с активното участие на Германо-българската търговска камара.

Федерална република Германия е водещ външнотърговски партньор на България. За 2007 год. Германия е на второ място /след Турция/ сред страните, за които България изнася, и на второ място /след Русия/ сред страните от внася стоки.

Германия е водещ чуждестранен инвеститор в България като за периода 1996 – 2007 год. германските инвестиции са на обща стойност 1 107,55 млн. евро. Така Германия е на 6-то място в ранг-листата на чуждестранните инвеститори.

Бизнес център БТПП

 

 

Back   HOME

22 август 2008 г.