Среща с представители на Южноафриканско посолство в София

На 30 юли 2008 год. зам.председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с временно управляващия Южноафриканско посолство в София, Герхард Висер и втория секретар към посолството Табисо Мотау.

Срещата се проведе в БТПП като бяха обсъдени възможностите за повишаване на двустранния стокообмен между България и ЮАР. Г-н Симеонов обясни, че статистиката за двустранната търговия не е обективна, тъй като част от търгуваните стоки преминават през трети страни. През 2007 год. стокообменът между двете страни възлиза на 21.7 млн.щ.д., като 7,9 млн.щ.д. представляват износа на България за ЮАР. Г-н Висер напомни, че има потенциал в областта на специалната продукция, който все още не е използван. В тази връзка се предвижда организирането на посещение на фирми от ЮАР от този бранш с цел запознаване с български контрагенти и задълбочаване на съществуващите търговски връзки.

Въпреки неколкократно плануваните визити на представители на българското правителство в района на Южна Африка такава още не е осъществена и г-н Симеонов подчерта, че бизнесът ще настоява за провеждане на повече съвместни събития. Освен това вече има сигнали, че българските фирми желаят да осъществят инвестиции в чужбина.

Посолството на Република Южна Африка пое ангажимент да предостави информация за по-големи международни изложения и панаири с цел привличане на български компании за участие.

Бяха индентифицирани и други области за съвместно сътрудничество, като: доставка на машини за хранително-вкусовата промишленост от България, туризъм, изпращане на български инженери в ЮАР /във връзка с подготовката на Световното първенство по футбол през 2010 год./.

Г-н Висер информира, че в България вече се внасят вина от ЮАР и първото им официално представяне ще се проведе в средата на септември 2008 год.

Освен това многобройната българска общност в тази част на Африка способства за осъществяване на не малко търговски контакти. Като отрицателен фактор бе определено отсъствието на директна самолетна линия между България и ЮАР.

 

 

Back   HOME

30 юли 2008 г.