Българската търговско-промишлена палата, Иститутът за следдипломна квалификация и Джайка
инициират специална награда за качество за МСП в България

БТПП и Българо-японският икономически съвет стартираха инициатива, която беше подкрепена от Института за следдипломна квалификация при УНСС, Японската асоциация за международно сътрудничество /ДЖАЙКА/ и Токайския университет за учредяване на Японска награда за качество и добри практики за малките и средните предприятия. Подобни отличия могат да прерастнат в Национална награда за качество и се връчват на фирмите в Япония, ЕС и 16 други държави.

Наградата ще се присъжда ежегодно и ще бъде отличие за постижения в управлението на качеството. Тя е предназначена за стимулиране на малките и средните предприятия за повишаване на качеството на българските прозводители и тяхната конкурентноспособност на вътрешния пазар на ЕС. Според Георги Стоев, член на Изпълнителния съвет на БТПП, зам.председател на Българо-японския икономически съвет при БТПП и участващ в комисията по наградата, тя ще бъде присъждана на основание на десет критери и на 20 подкатегории, заимствани от световната практика и специалната награда за качество в Япония ДЕМИНГ.

През месец октомври ще бъдат номинирани кандидатите за наградата, носеща временното название “Стремеж към звездите”. В края на октомври специална комисия ще обяви и първите носители на тази награда.

 

 

Back   HOME

21 юли 2008 г.