Българо-виетнамски бизнес форум

Председателят на БТПП Божидар Божинов откри българо-виетнамски бизнес форум вчера, на 23 юни 2008 г. в присъствието на председателите на Българския и Виетнамския Парламент.

Г-н Божинов подчерта, че доброто сътрудничество между БТПП и Виетнамската ТПП подпомага открито бизнеса. От 2000 г. до сега са организирани съвместно 6 бизнес форума в България и Виетнам.

В резултат на двустранните бизнес форуми, организирани през 2007 год. се договарят проекти за: изграждане на рафинерия за олио във Виетнам; съвместно предприятие за зеленчукови консерви; снабдяване с оборудване на виетнамските химически войски; внос на морски продукти от Виетнам.

Председателят на БТПП информира, също така, че стокообменът между България и Виетнам през 2007 год. е нарастнал с 123%, но това се дължи най-вече на повишаването на износа от Виетнам.

Председателят на Народното събрание на Р България Георги Пирински се обърна към виетнамските и български бизнесмени като изрази желанието си сътрудничеството между двете страни да бъде развито на различни нива. Отношенията между двата парламента са скрепени от съгласуван на 23 юни 2008 г. документ за бъдещи съвместни действия, посещения и взаимна информираност. Г-н Пирински съобщи че се обсъжда споразумение за сътрудничество между Виетнам и ЕС. Връзките на България с Асоци а цията на страните от Югоизточна Азия / ASEAN / също могат да бъдат развити чрез Виетнам, страна членка в ASEAN .

Г-н Пирински подчерта, че дискутирането на линиите на двустранно сътрудничество ще бъде продължено по време на заседанието на смесената правителствена комисия през октомври 2008 год. В Ханой и прикани бизнесът да бъде активен в заявките си за подкрепа от страна на правителството.

Към участниците във форума се обърна и председателят на Народното събрание на СР Виетнам Нгуен Фу Чонг. Той синтезира желанието на бизнеса за конкретни и реални дейности като прикани българските фирми да инвестират във Виетнам. За първите 6 месеца на 2008 г. във Виетнам са инвестирани 15 млрд.щ.д. Първите преки чуждестранни инвестиции в страната са направени през 1997 год. от ЕС. Към момента реализираните и активни инвестиционни проекти във Виетнам са за над 100 млрд.щ.д

По време на двустранните срещи между българските и виетнамските фирми се очертаха следните реални възможности за бизнес отношения:

  • Продължаване на договореностите за внос на въглища от Виетнам
  • Директно стъпване на виетнамския пазар на български фармацевтични компании, които до момента присъстват там чрез посредник
  • Сътрудничество в хранителновкусовата промишленост – българските фирми разполагат с технологии и ноу-хау.

 

 

Back   HOME

24 юни 2008 г.