Среща с пълномощен министър към посолството на Кралство Мароко

Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП се срещна с пълномощния министър в посолството на Мароко г-н Ел Махжуб Хадфи на 3 юни 2008 г.

Двете страни обсъдиха съвместното сътрудничество и посочиха като положителни постиженията в отношенията между БТПП и партньорски организации в Мароко подписаните споразумения за сътрудничество между БТПП и Палатата за търговия, промишленост и услуги на гр. Рабат през 2001 г. и с Търговско-промишлената палата на гр. Казабланка през 2005 г.

Бе дискутиран и търговският стокообмен между България и Мароко, който се характеризира с отрицателно салдо за България и през 2006 г. възлиза на едва 48.9 млн.щ.д.

Износът ни за Мароко се формира основно от семена, оловни руди и концентрати, непокрити крафт картони и хартии, вълна и вълнени тъкани, алуминиево фолио и стъклени предмети за домакинството. Вносът от Мароко се състои до 96% от суровини и рудни концентрати, което обяснява отрицателния търговски баланс през 2006 г.

Г-н Хадфи предостави информация, че в момента Правителството на Мароко разработва програма за съвместно сътрудничество с България и се подготвя методология с цел определяне на България за ключов пазар. Предвижда се провеждане на двустранна среща на тази тема през есента на 2008 г.

Бе договорено да се разшири обмена на икономическа информация между двете страни.

 

 

Back   HOME

4 юни 2008 г.