Българо-арменски форум през есента на 2008 г.

На среща с Н.Пр. Сергей Манасарян, посланик на Армения в България председателят на БТПП Божидар Божинов обсъди проблемите, стоящи пред бизнеса от Армения и България.

Търговският стокообмен между двете страни е неблагоприятно структуриран – България изнася за тази страна стоки с ниска добавена стойност /стоки за широко потребление, хранителни и изделия на леката промишленост/, а внася суровини – метали и руди от Армения.

Съгласно статистиката от 2007 г. в структурата на износа на България към Армения се включват: плочи от дървесни частици, полимери, пластмасови влакна, препарати за коса, медикаменти, плодови и зеленчукови сокове, стъклен амбалаж и др.

Вносът от Армения се състои почти изключително от медни руди и концентрати и алуминиево фолио.

Съществува визов проблем за арменските граждани, желаещи да посетят България с цел туризъм. Пътуването между двете страни се осъществява най-често през Истанбул, поради липсата на директна самолетна линия между София и Ереван.

В хода на дискусията бе достигнат изводът, че няма сътрудничество между български и арменски банки, което затруднява търговските отношения.

Г-н Манасарян отбеляза, че има перспективи за сътрудничество между двете страни в следните дейности: внос и дистрибуция на българско вино в Армения, инвестиране в минната промишленост в Армения, транспорт, банково дело. По отношение на хранителната промишленост, двете страни са конкуренти.

С цел подобряване на икономическите отношения и засилване на двустранния стокообмен БТПП ще организира, съвместно с Арменската агенция за развитие, бизнес форум с фирми от двете страни през септември 2008 год. Съществува идея българска бизнес делегация да върне визитата в Ереван до края на 2008 г.

 

 

Back   HOME

2 юни 2008 г.