CASE - Проектът на ЕВРОПАЛАТИ с участието на БТПП

 
 
КЕЙС - CASE (Chambers towards Acquis Support and business Ethics)

е нова инициатива за подпомагане на фирмите в България, Румъния, Хърватска и Турция за приложение на европейското законодателство и бизнес етика, както и за успешно управление на интеграционния процес на икономиките им в ЕС. Проектът се съфинансира от Европейската комисия по програмата BSP (Business Support Programme).


   
  Партньори:
  Българска търговско-промишлена палата  Хърватска стопанска камара Търговско-промишлена палата на Румъния Съюз на палатите и стоковите борси на Турция

  Цели на проекта:

  • Фирмите и по-специално стартиращите и МСП да повишат познанията си за европейското законодателство.

  Дейности в подкрепа на фирмите в България:

  1. Разработване и провеждане на Acquis Одит:
   • Създаване на диагностични въпросници acquis toolkit (фокусирани върху околна среда, здравеопазване и безопасност на труда, стандарти, защита на стандарти, сертификати и търговски марки)
   • Посещение на около 1 00 фирми и провеждане на одит по съответното Европейско законодателство; проучване и даване на указания за съгласуване на дейността им със специфичните европейски норми;
   • Осъществяване на консултации в услуга на фирмите за законосъобразност на дейността им;
   • Изготвяне на подробен доклад за резултатите и изводи; представянето им в ЕВРОПАЛАТИ и ЕК за осъществяване на конкретно взаимодействие между предприятията и европейските институции за изразяване на пряко отношение по законодателни предложения и политики на Европейския съюз.

  2. Представяне и въвеждане на специално разработена стратегия за Корпоративна социална отговорност (КСО) за млади предприемачи:

   • Осъществяване на информационна кампания и тренинг във фирмите по КСО
   • Посещение на около 25 фирми за инкорпориране на съвременни системи за КСО.

  Фирмите, които желаят да вземат участие в одита и тренинга по въвеждане на КСО, моля да се обръщат към:
  БТПП - Ива Харалампиева - тел.: 02/8117 553
  За Благоевград - Татяна Куколева - тел.: 073 885017
  За Бургас - Гергана Станева - тел.: 056 816 345
  За Враца - Даниела Цолова - тел.: 092 660273
  За Добрич - Таня Гичева - тел.: 058 601472
  За Русе - Валери Андреев - тел.: 082 825 875
  За Стара Загора - Александър Сандев - тел.: 042 626297

  Срок за кандидатстване – 13 юни 2008 г.

 

 

Back   HOME

3 юни 2008 г.