Възможности за осигуряване на американски инвестиции в България

На 21 май 2008 г. председателят на БТПП Божидар Божинов се срещна с Петър Спасов – директор в Марлин Икуити Партнърс, Калифорния.

Г-н Спасов е работил в Нортроп Груман Корпорейшън ( Northrop Grumman Corporation ) като пълноправен член на Отдела за инвестиции и попечителство, има важно участие в “Прайвит Икуити & Риъл Истейт” където усилията му са съсредоточени върху стратегическото и тактическо планиране, намиране и отсяване на изгодни сделки, обстойна проверка, както и върху задълженията му като гласуващ член при одобряването на нови инвестиции. Той е член на съвета на директорите на южно-калифорнийския управителен съвет на Асоциацията за управление на промените .

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за привличане на американски инвестиции в България и как БТПП да съдейства на своите членове да открият подходящите инвеститори.

Фирма Марлин Икуити Партнърс осигурява на корпоративните си клиенти, акционери и други вложители, подходящи решения, удовлетворяващи техните бизнес цели и ликвидни нужди. Основно Марлин инвестира в компании, които са в процес на финансов, оперативен преход или промяна, продиктувана от пазара в една или друга степен.

След като успешно придобиват и управляват фирми с приходи, надвишаващи $3млрд., ръководителите на фирмата разработват стриктен инвестиционен подход, насочен към задоволяване на потребностите на продавачите в сложни и трудни ситуации, където приоритет са експедитивността и сигурността, осигурявайки капитал и ноу-хау, които дават път на трансформацията.

Марлин главно инвестира в развити компании, опериращи в преходен период, под влиянието на индустриални, браншови или фирмени сили. Тези преходи са резултат от технологични промени, еволюция на продукта, промени в ръководството или индустриални консолидации, поглъщания или рационализации.

Същността на инвестиционната стратегия на Марлин е създаване на дългосрочна стойност. Освен капитал Марлин предоставя мрежа от стратегически ресурси, даващи възможност на фирмите да се справят с преходните периоди като открият възможности за увеличаване на дългосрочната стойност в рамките на техния бизнес.

 

 

Back   HOME

22 май 2008 г.