Роля на работодателите за развитие на ученето през целия живот

„Развитие на ученето през целия живот” бе тема на конференция, проведена в БТПП на 16 май 2008 г. Позицията на работодателите по темата бе представена от зам.-председателя на Палатата Цветан Симеонов. Презентацията можете да изтеглите от тук.

 

 

Back   HOME

17 май 2008 г.