ЕК откри бюро за подпомагане на европейските МСП в Пекин

Българското посолство в Китай информира, че на 07.05.2008г. в Пекин в присъствието на представители на Генерална дирекция “Предприятия и промишленост” на Европейската комисия беше официално открито бюро за подпомагане на европейските малки и средни предприятия в опазването на интелектуалната им собственост при дейността им на китайския пазар (CHINA IPR SME HELPDESK).

Проектът, който изцяло е финансиран от Европейския съюз ще оказва безвъзмездно съдействие на МСП от страните-членки на ЕС в следните насоки:

  • разпространяване на информация сред МСП в Европа за значението на интелектуалната собственост;
  • разясняване на рисковете в опазването на интелектуалната собственост, свързани с осъществяването на бизнес на китайския пазар;
  • практически начини за управления на интелектуалната собственост;
  • информационен справочник за интелектуалната собственост в Китай;
  • организиране на семинари и “ online ”помощ

Информация за контакт с бюрото:
CHINA IPR SME HELPDESK
Office C 319, Beijing Lufthansa Centre
50 Liangmaqiao Road
Beijing 100016
CHINA
E-mail: enquiries@china-IPRhelpdesk.eu
Web : www.china-IPRhelpdesk.eu

 

 

Back   HOME

9 май 2008 г.