Българските строители във Венецуела

На среща, проведена на 8 май 2008 год. между Стефан Златаров, председател на Българо-венецуелската търговска палата и Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП бяха обсъдени въпроси, свързани с търговско-икономическите връзки на България и Венецуела.

Стефан Златаров е избран през 2006 год. за председател на Българо-венецуелската търговска палата на общо събрание на палатата. Смесената организация съществува от 2002 год. със седалище в Каракас. Палатата членува във Федерацията на европейските ТПП във Венецуела и е много активна в нейните рамки, заедно с палатите на Италия, Испания, Германия, Франция и др.

Председателят наБългаро-венецуелската търговска палата информира, че съществуват възможности български фирми да реализират проекти в областта на строителството във Венецуела поради нарасналото търсене на недвижими имоти там.

Бе постигната договореност между двете палати за размяна на информация за търсене – предлагане от венецуелски и български фирми с цел установяване на бизнес контакти.

Г-н Златаров сподели, че икономическата ситуация във Венецуела в момента се характеризира с много производства и компании, които се опитват да продават на европейския пазар, но голямата дистанция оскъпява стоките. Все повече се внасят стоки от Китай. Също така Венецуела е силно зависима от търговските си отношения със САЩ.

 За 2007 г. стокообменът между България и Венецуела се е увеличил със 58.5 % спрямо 2006 г. и възлиза на 19,5 млн.щ.д.

Основни позиции в българският износ през 2007 г. са: Стругове работещи чрез отнемане на метал, артикули за колективни игри (билярди, автоматични кегли и др.), електрически трансформатори, шоколад и др. хранителни продукти съдържащи какао, пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности, инсектициди, хранителни добавки за животни, мебели, формовъчни каси за леярството, антибиотици и др.

Вносът от Венецуела е формиран от нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефт или от битуминозни минерали – 99.58 % и медикаменти – 0,41%.

 

 

Back   HOME

8 май 2008 г.