Търговският съветник към Посолството на Беларус в София посети БТПП

Председателят на БТПП обсъди с търговския съветник към Посолството на Беларус - Светлана Карунец възможностите за съживяване на българо-баларуските търговско-икономическ отношения на среща, проведена днес в БТПП.

Г-н Божинов предложи провеждане на засилена информационна кампания за възможностите на българските фирми за осъществяване на контакти в Беларус. Кампанията ще започне с информационен семинар в БТПП.

На срещата бе установено, че в България работят 31 фирми с беларуски капитал, а в Беларус има информация за 10 български фирми, но стокообменът от 2004 год. насам е с отрицателно салдо за България. През 2007 год. стокообменът възлиза на 61 млн.щ.д., като бележи нарастване с 24 % спрямо предишната година.

По данни на БНБ беларуските преки инвестиции в България са били 0.5 млн. евро за 2007 г. (при 0.1 млн. евро през 2006 год.). Беларуските компании биха могли да инвестират много успешно в производството на слънчогледово олио, вина, селскостопанско оборудване, туризъм, пътно строителство и имоти.

От друга страна инвестиционният климат в Беларус е много благоприятен. Създадени са 6 свободни зони, които се ползват с много преференции. Чуждите инвеститори се освобождават от данък печалба за първите 5 години. Българските компании биха могли да вземат активно участие в модернизацията на беларуската хранителна промишленост, строителството, енергийната ефективност, експортното застраховане и развитието на туризма.

 

 

Back   HOME

24 април 2008 г.