Интернет измами от китайски доставчици

Българското посолство в Пекин съобщава, че се забелязва увеличаване на случаите, в които фирми или граждани от страните от ЕС стават обект на измама от страна на „доставчици" от Китай.

Измамниците действат посредством реклами в Интернет, чрез някои от популярните бизнес-търсачки или на специално създадени за целта интернет-страници.

Обикновено такива „доставчици" предлагат за доставка стоки при много привлекателни условия (цени), като условието за приемането на поръчката е превеждането на определен процент от стойността й като депозит. След получаване на сумата тези „фирми" прекратяват контактите, често закриват телефоните за връзка  и интернет страниците, чрез които са били намерени.

Някои от индикациите за повишен риск от измама са посочването само на мобилни телефонни номера или e-mail адреси, посочване като начин на плащане само на предварителен превод, необичайно ниски цени.

БТПП препоръчва при установяване на контакти с нови партньори от Китай изискване от фирмата на бизнес лицензи и документи, доказващи членство в Търговско-промишлена палата, което може да пресече опит за измама.

 

 

Back   HOME

21 април 2008 г.