България – център за стабилност на Балканите


Среща на председателите на Палатите от Балканския регион с парламентарния държавен секретар в Министерството на икономиката и развитието
г-жа Карин Кортман

На 10 и 11 април 2008 г. Председателят на БТПП г-н Божидар Божинов участвува в делегация на Председателите на търговските палати от Балканските страни, която посети Берлин и се срещна с държавни секретари и министри от икономическия сектор и външните работи.

Срещи се проведоха с парламентарните държавни секретари г-жа Карин Кортман в Министерство на икономиката и развитието, г-н Хартмут Шоерте в Министерство на икономиката и технологиите и г-н Гернорт Ерлер в Министерство на външните работи.

По време на всички срещи представителите на германската администрация подчертаха че очакват България да играе ключова роля за стабилността и икономическото развитие на Балканите, както и в Черноморския икономически регион.

Председателят на БТПП, който е доайен на Асоциацията подчерта, че България и в частност Българските търговски палати отчитат напредъка на сътрудничеството на Балканите и считат, че експертнта и финансова подкрепа на Асоциацията на германските палати и в бъдеще ще е важен фактор за укрепване на региона.

БТПП ще продължи да бъде домакин на Секретариата на АБС, който координира общите дейности на палатите на Балканите.

Председателят на БТПП връчи почетни грамоти на г-н Браун, Председател на Асоциацията на Германските палати и г-н Ванслебен, Гл.управител за техния принос към разширяване на търовско-икиномическото сътрудничество на Балканите и с германския бизнес, както и укрепване капацитета на търговските палати за въвеждане на Европейските стандарти при услугите за бизнеса.

Германските партньори обещаха експертна помощ на търговските палати във връзка с усвояването на Европейските фондове и правилното им използване.

В делегацията участвуваха 10 председатели на търговски палати, членове на Асоциацията на Балканските палати/АБС/. Асоциацията е създадено през 1994 г. по инициатива на БТПП, а от 2000 г. работи по проект на Германското правителство за укрепване структурите на палатите от региона и подпомагане на МСП за разширяване на икономическото сътрудничество. АБС е неправителствена организация с идеална цел. Членството в нея е открито за Балканските палати и съюзи, които приемат устава на Асоциацията.

 

 

Back   HOME

14 април 2008 г.