Общо събрание на ABC

На 25-27.03.2008 г. в Истанбул се състоя Общото събрание на Асоциацията на балканските палати. Председателят на БТПП г-н Божидар Божинов обсъди с останалите председатели на балканските търговски палати възможностите за засилване на търговските отношения между страните от региона, чийто общ стокообмен възлиза на 420,3 млрд. евро годишно. Сред останалите приоритети на асоциацията, учредена по инициатива на БТПП през 1994г. са регионалното сътрудничество в областите туризъм, инвестиции и логистика, както и оказване на пълна подкрепа за приемане на останалите балканските страни в ЕС.

Асоциацията на балканските палати подписа споразумение за сътрудничество с ASCAME – Асоциацията на средиземноморските търговско-промишлени палати, която има 200 членове в 21 страни. Двете асоциации ще работят за подобряване на бизнес климата в областта на инвестициите в балканския и средиземноморския регион и ще съдействат за установяването на устойчив механизъм за диалог между палатите чрез участие в съвместни проекти и обмяна на добри практики.

 

 

Back   HOME

31 март 2008 г.