Семинар на тема „Изискванията на Регламент (EC) 1907/2006 за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикалите”

БТПП организира семинар на тема „Изискванията на Регламент (EC) 1907/2006 за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикалите” на 4 април 2008 г. в БТПП, София, ул. Искър 9, зала Б.
За повече информация и участие, моля вижте приложените регистрационна карта и REACH - представяне на регламента.

Срок за потвърждение: 2 април 2008 г.


 

 

Back   HOME

24 март 2008 г.