Врата към Европа

На 20 и 21 март 2008 г в Българската търговско-промишлена палата се проведе презентация на нов проект по „ Business Support Programme ” на ЕК , който ще се реализира до м.юни 2009 г. и който има за цел да подпомогне бизнес организациите- търговски палати и браншови асоциации да подобрят своите умения и знания по внедряването на Европейските стандарти в българската икономика и да предоставят по-качествени консултации и услуги на МСП в тази област.

Водещ партньор по проекта е «Чентро естеро – Пиемонте» - Италия и Търговско- промишлената палата на Торино. Проектът ще се реализира в сътрудничество с Търговско-промишлените палати на Полша, Словения ,Румъния и България.

Врамките на проекта се предвижда обучение на българските бизнес организации и фирми и обмен на добри практики с партньорите от Италия, Полша и Словения, чрез посещения в тези страни.

В презентацията на проекта участвуваха и г-жа Стефания Абати, търговско-икономически съветник към Посолството на Италия и г-н Пауло Кастаня, зам директор на ИЧЕ – София. Представителите на Италианските институции отбелязаха, че са уверени че с реализзирането на този проект ще се разширят възможностите и за засилване на търговско-икономическите връзки между организации и фирми от България и Италия.

Материалите от презентацията и повече информация за проекта

 • GATEWAY TO EUROPE - Performance Improvement Actions for local BROs and companies to achieve a successful integration
 • Pcentro estero internazionalizzazione
 • Дирекция»Европейска интеграция и проекти»
  тел.: (02) 988 3482
  e-mail: projects1@bcci.bg

   

   

  Back   HOME

  21 март 2008 г.