Инициатива за учредяване на “Национална награда за качество и добри практики за малките и средните предприятия”

Българската търговско-промишлена палата, Японската асоциация за международно сътрудничество (ДЖАЙКА), Институтът за следдипломно обучение към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и други организации подписаха Споразумение за учредяване на “Национална награда за качество и добри практики за малките и средните предприятия”, проучване и използване опита на Япония, ЕС и 16 други държави.

В тази връзка ще се създаде Национална комисия за определяне на критериите и обявяването на тази награда.

Инициативата цели стимулиране на малките и средните предприятия за повишаване на качеството на българските продукти, така че страната ни да се впише в общия европейски пазар с конкурентоспособна продуктова структура..

 

 

Back   HOME

13 март 2008 г.