БТПП и БАН обединяват усилията си за свързване на науката с бизнеса

Българската търговско-промишлена палата и Българската академия на науките подписаха Протокол за намерение. Целта на документа е да се обединят усилията между бизнеса и академичните среди за създаване на Център за внедряване на нови технологии за малките и средни предприятия в България, развитие и прерастване на Центъра в Технологичен парк за развитие на научната и развойна дейност в помощ на малките и средни предприятия.

Изграждането на комуникационна връзка между бизнеса и науката ще спомогне за създаването у нас на общество на пазарните иновации. Резултатът трябва да носи потенциални ползи на двете страни при практическа реализация на конкретни проекти, като бизнесът постоянно да добавя стойност към предлаганите стоки и услуги, а изобретателите и учените да намират търговско приложение на идеите си.

Сред приоритетите на БТПП, като най-голямата работодателска организация, е подпомагането на фирмите при интеграцията във вътрешния пазар на ЕС чрез консултации по усвояване на средства за развитието на нови технологии по европейски програми, както и популяризиране на най-добрите европейски практики в областта на трансфера на технологии.

 

 

Back   HOME

13 март 2008 г.