Кръгла маса “Образование и бизнес – успешна икономика”

На 12 март 2008 г. Българската търговско-промишлена палата и “Меридиан 22” ООД проведоха съвместна пресконференция по повод предстоящото откриване на Единадесетото международно изложение “Образование” – най-големият образoвателен форум в София и съпровождащата го кръгла маса “Образование и бизнес – успешна икономика”, която ще се проведе на 14 март т.г. от 14:00 часа в зала № 7 на НДК.

Председателят на Палатата Божидар Божинов информира участниците, че идеята за организирането на кръглата маса по време на най-голямото изложение за образование е да се обсъдят по обстойно проблемите между образованието и бизнеса. За целта БТПП проведе анкета сред членовете си, които са от различни браншове на българската икономика, за набиране на достоверна и представителна информация за дейностите и референтните пресечни точки на двете системи, както и качеството и реализация на младите хора.

Радка Стаменова – президент на “Меридиан 22”ООД поясни, че на кръглата маса освен представители на бизнеса са поканени ректорите на висшите учебни заведения и директорите на професионалните гимназии и колежи, които ще дадат своите предложения за промени в Закона за висшето образование и в Закона за професионалното образование и обучение.

Обобщените резултати от дискусията ще се внесат в Народното събрание и Министерство на образованието и науката.

Проблемът с кадрите става все по-сериозен и ние като работодателска организация сме загрижени и длъжни да насочим управляващите към основните проблеми, с които се сблъсква образованието и бизнеса всекидневно – каза още Божинов.

 

 

Back   HOME

13 март 2008 г.