Българската търговско-промишлена палата е първата национално призната работодателска организация,
сертифицирана по ISO 9001:2000

 

На 25 февруари 2008 г. /понеделник/ от 14:00 часа в сградата на Българската търговско-промишлена палата на ул.”Искър” № 9, управителят на “SGS – България” ООД г-н Димитър Марикин връчи официално Сертификат за качество на Палатата по ISO 9001:2000 на председателя на БТПП г-н Божидар Божинов.

Българската търговско-промишлена палата е първата национално призната работодателска организация, сертифицирана по ISO 9001:2000 още през 2004 година.

Организация като Палатата лесно се сертифицира – сподели г-н Марикин преди връчването на Сертификата, тъй като всичките й дейности са строго регламентирани. SGS за втори 3-годишен период сертифицира БТПП, като през него периодично се извършва вътрешен контрол на сертифицираните дейности.

Сертифицирани са всички основни дейности на Палатата: Доброволен единен търговски регистър – фирмени регистрации, регистър на търговски представителства; Защита интересите на фирмите; Предоставяне на бизнес информация, бизнес делегации; Организиране на бизнес събития – семинари и обучения; Панаири и изложения; Бизнес консултации; Регистър в Съвет GS1-България, обучение и консултации по прилагане на FS1 стандарти; Обучение и консултации по европейски и международни проекти; Управление на проекти; Електронна търговия; Икономически анализи; Издания и публикации; Компютърни услуги; Арбитраж; Медиация; Връзки с регионални палати и браншови организации.

В единната система на Българската търговско-промишлена палата има 28 Регионални търговско-промишлени палати/камари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които за улеснение на фирмите осъществяват дейностите по региони. Работи се по разпространяването на сертификацията и върху тях.

“SGS – България” ООД е филиал на Групата SGS SА и е най-голямата сертифицираща организация в страната, което е една от причината БТПП да избере точно нея – каза Божидар Божинов. Фирмата има представителства в Бургас, Варна и Русе и лаборатории в най-големите градове на страната.

Групата SGS има над 48000 служители, 1000 офиси и лаборатории в 140 страни и е световен лидер в областта на контрола и сертификацията на стоки и услуги.

Основана през 1878 г., днес SGS е призната като еталон за качество и независимост.

 

 

Back   HOME

25 февруари 2008 г.