Семинар: “Сигурност и безопасност в строително-изкопните работи”

 

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ПОЛША
ОТДЕЛ ЗА ПРОМОЦИЯ
НА ТЪРГОВИЯТА И ИНВЕСТИЦИИТЕ


Българска промишлено-търговска палата, Отдел за промоция на търговията и инвестициите при Посолство на Република Полша и полската фирмата Копрас имат удоволствието да Ви покани на семинар: “СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В СТРОИТЕЛНО-ИЗКОПНИТЕ РАБОТИ” . Презентацията ще се проведе на 12 март 2008 г. в сградата на БТПП на ул. Искър 9, ет. 1, зала А от 13:00 часа.

ПРОГРАМА :

12.30 Регистрация

  • Презентация на взаимоотношенията между Полша и България – г-жа Гражина Хoронжикевич, Съветник, Ръководител Отдел за промоция на търговията и инвестициите
  • Насърчавaне на полско-българския бизнес от Отдел за промоция на търговията и инвестиците – Карол Бйеджицки, Първи Секретар Отдел за промоция на търговията и инвестициите
  • Презентация за “Сигурността в изкопните работи” - Марек Копрас, Собственик и Михал Беднарек, Представител Копрас BG
  • Коктейл

За допълнителна информация:

  • г-н Марин Мънзелов, Гл. експерт отдел “Панаири и изложби” при БТПП, тел.: 02/8117 427 или
  • г-ца Виолета Николова, отдел “Панаири и изложби” при БТПП, тел./факс: 02/981 66 26.

Фирмите, желаещи да присъстват на презентацията, молим да потвърдят участието си попълвайки приложената Регистрационна карта и изпращайки я на тел./факс: 02/981 66 26 или E-mail: fairs@bcci.bg в срок до 7 март 2008 г.

 

Back   HOME

21 февруари 2008 г.