Европейски лидери в сектора на информационните технологии ще представят иновативен софтуерен продукт с приложение в интернационализацията на бизнеса и услугите

На 28.02.2008 г. от 9.00 до 12.30 ч. в сградата на Българска търговско-промишлена палата, ет. 1, зала Б ще се проведе среща по проект "FUSION", координиран от водещата информационно-технологична фирма в Европа - SAP AG (Германия) и финансиран по Шеста Рамкова Програма на Европейския Съюз. Партньорите по проект "FUSION" ще представят резултатите от съвместната си дейност– иновативен софтуерен продукт, който подпомага и улеснява управлението на интернационални фирми и дейности (движение на стоки, услуги, парични потоци) и същевременно предлага иновативни решения за фирми, работещи по предоставянето на уеб- услуги.

Българските фирми, участнички в срещата, ще получат пълна информация за проектните разработки, осъществени от лидери в информационните технологии и изследователски центрове, ще имат възможността да дадат своята оценка за резултатите от проекта, както и ще получат шанс да осъществят ценни бизнес контакти.

Програма на срещата:

09.00 – 09.30 ч.

Регистрация

09.30 – 09.45 ч.

Кратко представяне на идеята и консорциума

09.45 – 10.30 ч.

Методът FUSION

10.30 – 11.30 ч.

Демонстрация на софтуерния продукт

11.30 – 12.00 ч.

Експлоатация, Презентация на портала, Оценка

12.00 – 12.30 ч.

Дискусия

12.30 – 13.30 ч.

Коктейл

Моля, желаещите да присъстват на срещата да потвърдят участието си до 26.02.2008 г. (вторник) на e - mail : bcci _projects @bcci .bg или на телефон (02) 988 34 82.

Участието е безплатно. Работен език – английски.

Дирекция «Европейска интеграция и проекти при БТТП» - партньор по проект

 

 

Back   HOME

20 февруари 2008 г.