Координационна среща по Съвместен проект АВС – DIHK

Представители на търговските палати от балканските страни, работещи по Съвместния проект АВС – DIHK /между Асоциация на Балканските палати и Асоциацията на германските търговски палати/ проведоха годишната си среща в БТПП на 4 и 5 февруари.

Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП откри срещата и сподели, че членството в ЕС не е единствена гарация и условие за добро търговско сътрудничество. Добър пример за това е Турция, която е сред първите 3 страни, търговски партньори на всяка от страните, участващи в АВС: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Черна гора. През 2008 год. председателят на Съюза на турските търговско-промишлени палати е председател и на Асоциацията на Балканските палати.

Ръководителят на Проекта и представител на Съюза на германските търговски палати, Едуард Шварц сподели в началото на срещата, че целта на проекта и през тази година съвпада с основната цел за третата му фаза: Стабилизиране на Асоциацията на Балканските палати и превръщането й в търговска асоциация, представляваща регионалната балканска икономика. За постигането на тази цел бяха планирани общо 24 дейности, които са в полза на бизнеса на Балкантите, насочени са към разширяване връзките с германски партньори, информиране на бизнеса по текущи икономически въпроси. В рамките на Проекта през 2008 год. БТПП ще организира за трети път съвместно участие с общ АВС щанд на изложението Булмедика – Булдентал през май в София. Други по-големи събития през настоящата година са: Балкански икономически форум на тема Енергетика и инфраструктура в Истанбул през май, участие с информационен щанд на изложение за храни и напитки в Нови сад през октомври, семинари и обучения за предприемачи.

 

 

Back   HOME

6 февруари 2008 г.