Сътрудничеството между България и Катар продължава

Н.Пр. Салем Ал-Джабер бе посрещнат от Васил Тодоров, ген.секретар на БТПП. Двамата обсъдиха въпроси, свързани с продължаване на установените добри отношения между БТПП и Катарската ТПП, и затвърждаването им по време на посещението на българската бизнес делегация, придружаваща Президента Георги Първанов в Катар през ноември 2007 год. Тогава бе подписан и меморандум за разбирателство между двете палати.

Г-н Тодоров отправи покана към Търговско-промишлената палата на Катар за осъществяване на реципрочно бизнес посещение в България през месец май 2008 год.

Към момента е на лице интерес за бизнес сътрудничество между България и Катар в следните области: добив и транспортиране на природен газ, металообработване, информационни технологии, енергетика, туризъм, хранително-вкусова промишленост /сирена и пчелен мед/, строителство и др.

Посланик Джабер от своя страна подчерта, че Катар председателства Съвета за сътрудничество в Залива – Gulf Cooperation Council през 2008 год. и страната би могла да съдейства за задълбочаване на връзките на България с целия регион.

 

 

Back   HOME

31 януари 2008 г.