Организации от Арецо и български партньори ще представят съвместни проекти по европейски програми

Зам.-председателят на БТПП Красимир Дачев прие делегация на Търговската палата на Арецо (Централна Италия), водена от нейния председател Пиетро Фарали. В срещата участваха Радка Стаменова, член на УС на Палатата и собственик на фирма „Меридиан 22”, изп. директор на Габровската търговска палата Галина Михнева и Руслан Кънев – изп. директор на НЦПО при БТПП.

Основна тема на разговорите бе съвместното участие на БТПП и партньори от Арецо в програми на ЕС, имащи за цел да стимулират „обучението през целия живот”, мобилност и обмен на опит на квалифицирани специалисти от секторите текстил и облекла, хранително-вкусова промишленост, бижутерия и аксесоари.

Италианските партньори подчертаха богатия опит на регион Арецо по европейски програми в областта на индустриално специализираните и функционално обединени производители, т.нар. ”клъстери”. Благодарение на големия опит и създадените добри условия за развитието на индустриални клъстери в провинция Арецо на всеки 9 жители има регистрирана по 1 микрофирма.

БТПП и Габровската търговско-промишлена палата подписаха споразумения за сътрудничество с партньорите от Арецо, с акцент съвместно реализиране на проекти по европейски програми.

 

 

Back   HOME

30 януари 2008 г.