Семинар: Изискванията на Регламент (EC) 1907/2006 за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикалите

БТПП организира семинар на тема „Изисквания на Регламент (ЕС) 1907/2006 за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикалите" на 6 февруари 2008 г.

За повече информация и участие, моля вижте приложената  регистрационна карта.

Срок за потвърждение: 4 февруари 2008 г.

.

 

Back   HOME

25 януари 2008 г.