Новият посланик на България в Китай посети БТПП

Георги Пейчинов, който ще бъде новият посланик на България в Китай се срещна с Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП на 23 януари 2008 г.

Бяха обсъдени основните теми, свързани с икономическите отношения между Китай и България. БТПП поддържа активни връзки със сродни организации в Китай - Китайската търговска палата - Пекин, Търговската палата на Шанхай и Търговската палата на Гуанхи. В контактите си с тези палати БТПП настоява за насърчаване на китайските инвестиции в страната, а не само осъществяване на внос на китайски стоки.

Делът на Китай в общия стокообмен на България със страните от Азиатския регион е 29.4% за 2006 г.

През 2006 г. е налице 3% спад в българския износ за Китай, а вносът ни от китайската страна бележи увеличение от 34%. Стокообменът нараства с 31% и достига 832,7 млн.евро.

През периода януари – септември 2007 год. общият стокообмен също бележи нарастване – с 47% спрямо същия период през 2006 год. и възлиза на 828,6 млн. евро.

Търговското салдо между двете страни остава строго отрицателно за България -731,8 млн.евро.

Г-н Пейчинов бе информиран за предлаганите от БТПП услуги на български и чуждестранни фирми. Също така той изрази готовността си да осигури подкрепа при организацията на българското участие в Експо Шанхай 2010 год.

 

 

Back   HOME

24 януари 2008 г.