Нова кредитна линия за енергийна ефективност

На 17 януари 2008 год. ръководството на БТПП проведе среща с представители на EnCon Services International , компания, подготвяща документи за кандидатстване по нова кредитна линия за за енергийна ефективност. Линията се предоставя от Европейската банка за възстановяване и развитие. В България тя ще се обслужва от Уникредит Булбанк и ОББ . По линията ще бъдат разпределени общо 15 млн. евро на български предприятия, които искат да оптимизират енергийната си ефективност, да намалят разходите си за енергия и да повишат производителността си.

БТПП ще бъде партньор при представянето на тази нова възможност чрез организиране на семинари и работни срещи за разясняване на условията и процедурите по кандидатстване.

.

 

 

Back   HOME

18 януари 2008 г.