Сътрудничество в търговията, туризма и инвестициите между България и Индонезия

Новият посланик на Индонезия в България Н.Пр. г-н Имануел Робърт Инкириванг посети БТПП на 8 януари 2008 год. Домакини на срещата бяха Божидар Божинов, председател БТПП и Цветан Симеонов, зам.председател БТПП.

Посланикът отбеляза три области на икономическо сътрудничество между Индонезия и България – търговия, туризъм и инвестиции.

Бяха посочени български продукти, които ще имат успех на индонезийския пазар: млечни продукти, фармацевтични изделия и др. България може да навлезе на пазара на Асоциацията на нациите от югоизточна Азия /ASEAN/ през Индонезия, а от своя страна Индонезия може да постигне позиции на пазара на Балканите през България. Освен това бе отбелязано, че ASEAN имам много добри връзки с ЕС и се водят преговори за сътрудничество в много области.

Посланикът информира за предстоящо изложение на индонезийски вносители и износители, насочени към пазара на ЦИЕ, което ще се проведе в периода 8 - 11 май 2008 год. във Варшава, Полша / www.indonesiaexpo-cee.com /. Изложението, предлагащо 9 000 кв.м. безплатна изложбена площ, ще бъде комбинирано с двустранни срещи и преговори. Целта на изложението е насърчаване износа на продукти, традиционно произвеждани в Индонезия, засилване на инвестиционното сътрудничество с Европа, както и насърчаване на туристическия интерес в района на Централна и Източна Европа за посещение от индонезийски туристи. БТПП предвижда през месец март 2008 год., съвместно с посолството на Индонезия да организира представяне на изложението и общите възможности за бизнес сътрудничество с тази страна.

По отношение на инвестициите и двете страни се съгласиха, че те трябва да са двустранни. Очакват се български инвестиции в инфраструктура, въз основа на опита на България в изграждането й. В Индонезия в момента са много актуални инвестициите в производството на био гориво, поради наличието на много био маса – от произвоството на палмово масло, тютюн, и др.

Председателят на БТПП покани бизнес делегация от Търговско-промишлената палата на Индонезия /www.kadin-indonesia.or.id/ да посети страната, както и отправи покана към заинтересовани фирми да вземат участие в международни панаири и изложения у нас.

 

 

Back   HOME

09 януари 2008 г.