Програма на БТПП за мероприятията по време на Международния технически панаир - Пловдив
24 – 29 септември 2007 г.

ЧАС

МЯСТО

         МЕРОПРИЯТИЕ

24.09.2006 г. - понеделник 
11.00 ч. Между Палати 8 и 9 Официално откриване на Международен технически панаир
12.00 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Пресконференция на проект CE.S.BU с участието на г-н Фредерико Тесари, Председател на Centro Estero – Венето и Председател на Унионкамере – Венето /20 мин./, председателите на БТПП, РТПП - Пловдив и Враца и журналисти.
12.30 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Съвет на Председателите
Презентация на възможностите на Knowledge Info Center на DATAMONITOR
25.09.2006 г. - вторник 
10.30 - 11.30 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Презентация: "Проследяване движението на стоките – TRACEABILITY, с приложение на стандартите GS1"
10.30 - 12.30 ч. Палата 8
Прес-клуб на Конгресен център
Семинар по ОП “Конкурентоспособност” и ОП “Развитие на човешките ресурси”
ИАНМСП - С. Бързашки, Изп. директор
МТСП – Кр. Попов, Директор
Италианска търг. камара /италиански експерти -опита на Италия в усвояване на фондовете/
11.45 - 12.45 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Среща с представители на ТПП и директори на предприятия от Република Татарстан, Калужка област, Ульяновска област и Астраханска област на Руската федерация
26.09.2006 г. - сряда 
10.30 - 11.30 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Презентация: “Успешни преговори и ефективно разрешаване на търговски спорове с медиация”
14.00 - 16.00 ч. Палата 28 /БТПП/
голяма заседателна зала
Среща на Търговско-промишлена камара - Пловдив с делегация от Московската търговска палата
27.09.2006 г. - четвъртък 
09.00 - 17.00 ч. Палата 28 /БТПП/
Голяма заседателна зала, малка зала, фоайе
“Ден на стартиращия предприемач”
Съвместна инициатива на Търговско-промишлена камара – Пловдив, Национална занаятчийска камара, Регионална занаятчийска камара – Пловдив, ИАНМСП и UNIZO - Белгия
28.09.2006 г. - петък 
11.00 - 12.00 ч. Палата 28 /БТПП/
Голяма заседателна зала, малка зала, фоайе
Бизнес делегация от Босна и Херцеговина

     Информационен щанд на проект CE.S.BU във фоайето на Палата 28 за периода 24-29 септември 2007 г.

 

Back   HOME

13 септември 2007 г.