България въстановява вноса на фосфати от Йордания

БТПП организира бизнес делегация, придружаваща президента на Република България Георги Първанов по време на официалното му посещение в Хашемитското Кралство Йордания – 3-5 декември 2007 год.

Българската делегация включваше 18 представители на бизнеса, работещи в следните сектори: строителство, автоматизация, инженеринг, производство на автобуси, професионална и битова електроника, хидравлични цилиндри, електрокари, търговия със зърно, специална продукция, фармацевтична промишленост, козметика, маркетинг и комуникации, изложбена и панаирна дейност, туризъм, Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП и Габриела Димитрова, експерт, Бизнес център, БТПП

БТПП съвместно с Йорданската търговска палата и Йорданската промишлена палата организираха бизнес форум, на който бяха осъществени многобройни срещи между българските и йорданските фирми – 50 на брой. Бяха постигнати конкретни договорености в областта на козметиката и специалната продукция. Проявен бе интерес към продукти на земеделието и хранителновкусовата промишленост /мед, захарни изделия и др./

Форумът бе открит от президента Първанов, който потвърди, че държавата стои зад бизнеса и подкрепя бъдещи съвместни инициативи. Той обяви, че Агрополихим ще възобнови вноса на фосфати от Йордания, който в момента е на нива, по-ниски от предишните години. Също така президентът Първанов информира присъстващите, че се обсъжда схема за откриването на директна авио линия между България и Йордания. Към момента има само чартърни полети Аман – Варна, които обслужват туристическия поток към българското Черноморие през лятото.

Президентът изрази мнение, че съществуват няколко предпоставки за по-добро сътрудничество между двете страни: България и Йордания са стабилни държави; имат динамични икономики; на лице е законодателство, което поощрява взаимните инвестиции и предоставя облекчения в данъчната сфера.

Представителят на домакините – сенатор Хайдер Мурад, председател на Йорданската търговска палата сподели, че очаква от новите контакти между йорданските и българските бизнесмени да спомогнат изграждането на мостове, приятелство и сътрудничество.

Цветан Симеонов направи обзор на българската икономика и потвърди готовността на БТПП да съдейства за осъществяването и поддържането на добри партньорски отношения между бизнес средите на двете страни.

Като доказателство за това БТПП, Йорданската търговска палата и Йорданската промишлена палата, в присъствието на краля на Йордания –Абдула ІІ и президента Първанов, подписаха ново споразумение за сътрудничество маркирайки браншовете земеделие, хранително-вкусова промишленост, туризъм, военно-охранителна промишленост и строителство като приоритетни.

Председателят на Йорданския инвестиционен борд представи йорданската икономика и посочи, че страната осигурява много благоприятни условия за чуждестранните инвеститори в Йордания. Те се ползват от олекотен режим на заплащане на данъци и такси. Основните инвестиции в страната са в областта на индустрията и селското стопанство. Общият обем на инвестициите за 2006 год. възлиза на 2,6 млрд. щ.д. През 2004 спрямо 2003 год. те са нарастнали с 144%, а следващата година с 24%. По информация на Йорданския инвестиционен борд българските инвестиции възлизат на 70 000 щ.д.

Страната планира няколко големи проекти, за които ще се търси чуждестранно финансиране:

  • изграждане на атомна електроцентрала до 2014 год. поради наличието на големи запаси на уран;
  • изграждане на воден канал от Червено море на север край Мъртво море до столицата Аман и
  • разширяване на летището на Аман – Queen Alia .

Конкретни параметри на икономиката на Йордания

БВП – покупателен паритет

30.03 млрд.щ.д. (2006)

БВП – растеж

12.53 млрд.щ.д. (2006)

БВП – на глава от населението

5,100 (2006)

БВП – по сектори

Селско стопанство

Промишленост

Услуги

(2006)

3.9%

10.3%

85.8%

Безработица

15.4% (2006)

Инфлация

6.2% (2006)

Инвестиции

27.5% от БВП (2006)

Селскостопанска продукция

Цитрусови плодове, домати, краставици, маслини, агнешко месо, пилешко месо, плодове, ядки, ягоди, млечни продуки

Промишленост

Текстилна, добив на фосфати, производство на минерални торове, фармацевтична промишленост, рафиниране на петрол, производство на цимент, неорганични химикали, лека промишленост, туризъм

Износ

5.204 млрд.щ.д f.o.b. (2006)

Изнасяни стоки

Облекла, фармацевтични продукти, фосфати, торове, зеленчуци и др.

Партньори в износа

САЩ 25.2%, Ирак 16.9%, Индия 8%, Саудитска Арабия 5.8%, Сирия 4.7% (2006)

Внос

10.26 млрд.щ.д f.o.b. (2006)

Внасяни стоки

Суров петрол, текстилни платове, машини, транспортно оборудване и др.

Партньори във вноса

Саудитска Арабия 23.2%, Германия 8.2%, Китай 8%, САЩ 5.3% (2006)

Стокообменът между България и Йордания през последните 10 години има неравномерен характер.

Търговски стокообмен между България и Йордания в млн. USD*

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

І-VІІІ

2006

І-VІІІ

2007

ИЗНОС

24,9

13,5

11,8

7,8

9,5

12,4

7,6

5,3

7,2

7,3

9,9

6,6

4,9

4,7

ВНОС

4,1

6,8

11,4

6,2

4,2

3,7

5,1

2,9

14,1

21,6

17,9

2,6

2,3

1,5

ОБЩО

29,0

20,3

23,2

14,0

13,7

16,1

12,7

8,2

21,3

28,9

27,8

9,2

7,2

6,2

САЛДО

20,8

6,7

0,4

1,6

5,3

8,7

2,5

2,4

-6,9

-14,3

-8,0

4,0

2,6

3,2

* Данните не включват български износ на специална продукция.

Делът на Йордания в общия стокообмен на България с арабските страни е 2% за 2006 г. Стокообменът бележи спад от над 65% спрямо 2005 г. Българският износ през 2005 г. намалява с над 30 % и съставлява 1,9 % от износа ни за арабските страни. Вносът бележи съществен спад от 86% и съставлява 2,4% от вноса ни от арабските страни. Салдото за периода е положително за България.

През първите осем месеца на 2007 г. е налице спад от 13,3 % в двустранната търговия. За периода българския износ бележи спад от 2,3%. За периода Йордания заема дял от 1,7% от общия стокообмен на България с арабските страни.

Българската делегация посети и Свободната икономическа зона Акаба, която предлага изключително добри условия за бизнес и има стратегическо разположение между 4 страни – Йордания, Египет, Израел и Саудитска Арабия.

 

Back   HOME

6 декември 2007 г.