Три национално представителни организации на работодателите – с общо становище по бюджет 2008

СТАНОВИЩЕ
НА
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2008Г.

На 22 ноември Българската стопанска камара - Съюз на българския бизнес, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България внесоха общо Становище в комисиите в Народното събрание относно Проекта на Закона за държавния бюджет за 2008 г. По представеното становище бяха разменени виждания между представители на работодателските организации и Парламентарната комисия по икономическа политика. 

Back   HOME

28 ноември 2007 г.