1-ви ГРЪЦКО-БЪЛГАРО-ТУРСКИ БИЗНЕС ФОРУМ

Българската търговско-промишлена палата ви информира за предстоящият 1-ви ГРЪЦКО-БЪЛГАРО-ТУРСКИ БИЗНЕС ФОРУМ в гр. Комотини, Гърция 1 декември 2007 г. /събота/ организиран от Гръцко-турската търговска палата.

Форумът, който се организира от Гръцко-турската търговска палата и подкрепата на фирма АЛФА Ектезиаки и институциите в региона, ще се фокусира върху икономическите и бизнес отношения между Гърция, България и Турция, в областта където трите граничещи държави са изградили силни търговски връзки, с перспектива за растеж.

Като говорители са поканени г-н Христос Фолиас (Christos Folias) – министър на Развитието на Гърция , г-н Кюршат Тюзмен (Kursat Tuzmen) - министър на Външната търговия на Турция и г-н Асен Гагаузов (Assen Dimitrov Gagauzov) – министър на Регионалното развитие и благоустройството на България.

За първи път се планира подобна среща и се предприема толкова сериозна стъпка. Присъствието на българската страна ще допринесе за експанзията на фирмите в съседните страни и изграждане на съвместно сътрудничество.

Приложение: проекто-програма на Бизнес форума.

За контакти:
Валя Петрова / Valia Petrova /
E-mail: ALFA EKTHESIAKI Press Office
Тел.: 003-6977-085459
E-mail. petrovavalia@hotmail.com


 

Back   HOME

22 ноември 2007 г.