Конференция “Безопасност на храните – споделена отговорност”

Българската търговско-промишлена палата, Интер Експо Център и Партньорският проект ABC – DIHK организираха конференция “Безопасността на храните – споделена отговорност”, на 14 ноември 2007 г. в ИЕЦ, София.

Конференцията бе открита заедно с международните изложения Интерфуд и дринк, Месомания, Светът на млякото, Булпек и Салон на виното . М инистър ът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил заяви, че българското земеделие и българската хранителна промишленост са м отор на днешната българска икономика тъй като двата сектора от реалната икономика, имат положително салдо . На откриването пръсъстваха и зам. министърът на икономиката и енергетиката Нина Радева , зам. министър на вътрешните работи Цонко Киров, зам. министър на отбраната Спас Панчев, ръководителят на Партньорският проект ABC – DIHK и представител на Германск ите индустриално-търговск и камар и Едуард Шварц , член на УС на БТПП Георги Стоев , както и представители на браншовите организации.

Професионалисти дискутираха състоянието на месната индустрия след присъединяване на България към ЕС, българското законодателство за безопасност на храните, състоянието на животновъдството, месната и млечната индустрия, изискванията за вътрешна проследяемост на стоките , проблемите при прилагането на Регламент (ЕО) № 2073 и други актуални теми. С въвеждането на европейски изисквания и стандарти за качество и безопасност на млечните продукти в страната започна преструктуриране на млечната промишленост.


 

Back   HOME

16 ноември 2007 г.