Италиански фирми ще участват в Икономическия форум на Централноевропейската инициатива в НДК - София

 

Италиански фирми ще участват в Икономическия форум на Централноевропейската инициатива, който ще се състои в НДК – София, на 20 и 21 ноември. Профилите на фирмите могат да се изтеглят от тук (zip)

Български предприемачи, заинтересовани от контакти с тези фирми, могат да заявят срещи като попълнят приложения формуляр и го изпратят на вниманието на:
Невена Костова
Деск Емилия-Романя
ИЧЕ - София
тел./факс: 02/ 9817147
или Е-mail: rer_bulgaria@ice.it


 

Back   HOME

13 ноември 2007 г.