БТПП - домакин на партньорска среща по проект LD-CAST

В периода 7–9 ноември БТПП беше домакин на среща по проект LD-CAST, финансиран по Шеста рамкова програма. Партньори по проекта са търговските палати на Италия, Румъния, Полша и България, както и утвърдени изследователски и бизнес организации в ИТ сектора.

Целта на LD-CAST е изграждане на единна система между търговските палати в страните от ЕС, която да улесни фирмите при осъществяването на бизнес контакти с партньори от други страни на Единния пазар.

По време на работната среща беше изготвен отчет за Европейската комисия относно напредъка на проекта и постигнатите до момента резултати.

 

Back   HOME

9 ноември 2007 г.